Privacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Kensington hecht veel waarde aan de AVG en heeft voorzorgsmaatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van Kensington. Ook vind je hier onze Cookie Verklaring.

Privacyverklaring

Kensington hecht veel belang aan privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. We willen dan ook open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Kensington is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Kensington
Postbus 85210
3508 AE Utrecht

Welke gegevens slaan we van je op?
Onze website maakt gebruik van tracking middels Google Analytics om het gedrag van de gebruiker te kunnen inzien. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie binnen onze websites. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Wie heeft toegang tot je gegevens?
Je gegevens kunnen worden gedeeld onder de medewerkers van Kensington die deze gegevens uit hoofde van hun functie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij het online bestellen van merchandise.

We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Kensington voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden uitsluitend gebruikt om je te voorzien van onze diensten. We delen uitsluitend die gegevens met derden die noodzakelijk zijn om je optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van je verzamelen, krijg je van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als je ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn jouw rechten?

Recht op informatie: 
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met Kensington die je deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer Kensington je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op beperking en verwijdering:
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is het voor doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet vereist is. Je hebt het recht om op elk moment de door Kensington verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Indien niet anders afgesproken, bewaren we je gegevens zolang we ze nodig hebben, tenzij jij nadrukkelijk verzoekt je gegevens te verwijderen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Kensington. Kensington zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie:
Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om Kensington te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:
* indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet Kensington elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
* als Kensington de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien je van mening bent dat Kensington je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je contact met ons opnemen. We komen er dan samen ongetwijfeld uit. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken deze wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van je persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of je rechten, via de website of onze nieuwsbrieven.

_____________________________________________________________________________
Cookieverklaring

Het gebruik van cookies

http://Www.kensingtonband.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of flashapplicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website(s), maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn heel belangrijk. Dankzij de vaak anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte cookies en hun doelstellingen

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op, of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.

Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt, er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder hebt bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt; bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.
Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

· het aantal unieke bezoekers 
· hoe vaak gebruikers de site bezoeken 
· welke pagina’s gebruikers bekijken 
· hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 
· bij welke pagina bezoekers de site verlaten 

Cookies blokkeren en verwijderen 
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen, dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt tevens aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies 
In verband met voortdurende ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In onze artikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en
op http://www.kensingtonband.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle over wat deze derde partijen met hun cookies doen.
Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn.
Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten per e-mail: [email protected]. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen 
Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen, of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op: [email protected].

Laatste update: 6 juli 2018

Cookie gebruik

This website uses cookies to improve your browsing experience. For more information, see our privacy policy.

Yes, I accept I decline